Projekty

Oblasť: Pomoc ľuďom v núdzi

„Dôverná skupinka“ – Podpora mladých dospelých, ktorí vyrastali v detských domovoch.

Cieľom pravidelných stretnutí je lepšie porozumenie sebe samému a posilnenie sebadôvery, rozvoj zručností potrebných pre každodenný život, vytváranie zdravých sociálnych vzťahov a práca s emóciami a stresom. Naše stretnutie sú plné energie, veselých zážitkov ale aj hlbokých rozhovorov a vnímania seba navzájom. Učíme sa pritom všetci – aj naši mladí aj my spolu s nimi

Oblasť: Identifikácia hodnotových preferencií v spoločnosti

Prieskum hodnôt – porovnávanie rôznych cieľových skupín

Pracujeme s vlastným zostaveným dotazníkom prieskumu hodnôt podľa teórie S.H. Schwartza.
Venujeme sa zberu hodnotových preferencií rôznych cieľových skupín (podnikateľský, neziskový, záujmový sektor).
Výsledky hodnotových preferencií tímov využívame na nastavovanie firemných hodnôt
Využívaním nášho dotazníka prieskumu hodnôt chceme prispieť k budovaniu vzájomného porozumenia medzi generáciami.