Podporovať znamená dávať aj dostávať....

Občianske združenie V prúde života sme založili v roku 2017 s cieľom využiť naše profesijné skúsenosti a pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Sme tím nadšencov, ktorí sa dlhodobo venujú profesionálne rozvoju ľudí, psychológii, koučingu a vzdelávaniu. Svoju prácu vnímame ako poslanie a svoje skúsenosti prenášame aj na oblasti spoločenského života a podporujeme tých, ktorým „nebolo dopriate“ a z akýchkoľvek dôvodov nemajú dostatočné vnútorné zdroje na efektívne fungovanie v spoločnosti.
Vidíme príležitosti ako sa dá prispieť a podporiť niektoré slabšie sociálne skupiny. Svoju energiu s podporou silnejších chceme dať do podpory slabších... pomáhame si navzájom.

V rámci nášho občianskeho združenia sa venujeme dvom oblastiam: Pomoc znevýhodneným skupinám a Identifikácia hodnotových preferencií v spoločnosti.

Pomoc znevýhodneným
skupinám

Našim hlavným zámerom je pomáhať znevýhodneným skupinám, t.j. ľuďom v núdzi alebo v ťažkej životnej situácii, deťom a mladým dospelým z detských domovov, sociálne slabším rodinám a ľuďom so zdravotnými a psychickými ochoreniami.

Identifikácia hodnotových preferencií v spoločnosti

Identifikácia preferencií hodnôt rôznych cieľových skupín v pracovnom i nepracovnom prostredí za účelom efektívnejšej a hodnotnejšej vzájomnej interakcie a komunikácie, ktorá povedie k porozumeniu medzi rôznymi generáciami.

Náš tím
Zakladateľský a realizačný tím občianskeho združenia.

Zuzana Broskvová

Medzinárodne certifikovaná koučka, psychologička a psychoterapeutka pracujúca pod supervíziou. 

Konzultantka spoločnosti Life Up.

Ľubica Takáčová

Medzinárodne certifikovaná koučka a mentorka v oblasti vzdelávania a rozvoja potenciálu ľudí.

Zakladateľka spoločnosti Life Up.

Janette Šipkovská

Medzinárodne certifikovaná koučka, trénerka, facilitátorka a mediátorka
Konzultantka spoločnosti
Life Up.

Hanka Šišková

Psychologička, psychoterapeutka pracujúca pod supervíziou, koučka a lektorka vzdelávania a osobného rozvoja s asistenciou koní.
Osobná stránka: hanasiskova.eu